LEGEA NR. 86
pentru Statutul Naţionalităţilor Minoritare

Adoptată: 6 februarie 1945, la Bucureşti (Decretul nr. 309 din 6 februarie 1945).

Text: Monitorul Oficial nr. 30 din 7 februarie 1945.

CAPITOLUL I
Dispoziţiuni generale

Art. 1. – Toţi cetăţenii romāni sunt egali, īn faţa legii şi se bucură de aceleaşi drepturi civile şi politice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, limbă sau religie.

Art. 2. – Se interzice cercetarea originei etnice a cetăţenilor romāni, īn vederea stabilirii situaţiunii lor juridice.

Art. 3. – Deosebirea de limbă, de religie, de rasă sau de naţionalitate, nu poate constitui o piedică pentru nici un cetăţean romān, pentru dobāndirea sau folosirea drepturilor civile şi politice, sau pentru admiterea īn funcţiunile publice sau pentru exercitarea oricărei profesiuni.

Art. 4. – Cetăţenii romāni, aparţinānd unor naţionalităţi de altă limbă, rasă sau religie, decāt cea romānă, se vor bucura de acelaşi tratament şi de aceleaşi garanţii īn drept şi īn fapt, ca şi ceilalţi cetăţeni romāni.

Orice īngrădire, directă sau indirectă a drepturilor cetăţenilor, sau invers stabilirea de privilegii, directe sau indirecte, pentru cetăţeni, pe temeiul rasei, religiei sau naţionalităţii lor, precum şi orice propovăduire a exclusivismului sau a urei şi dispreţului de rasă, religie sau naţionalitate, se pedepsesc de lege.

Art. 5. – Fiecare cetăţean romān este singur īndreptăţit a-şi stabili limba maternă sau naţionalitatea sa. Orice amestec din partea oricărei autorităţi īn această privinţă, este interzisă, organele oficiale fiind obligate a accepta indicaţia cetăţeanului respectiv.

CAPITOLUL II
Dispoziţiuni speciale

Secţia l
Dispoziţiuni privitoare la limbă

Art. 6. – Limba oficială a Statului Romān este limba romānă. Totuşi, īn acele teritorii administrative sau circumscripţii judecătoreşti, unde o mare parte a populaţiei este de altă limbă decāt cea romānă, se vor aplica cele arătate īn art. 8 şi următoarele.

Art. 7. – Īn relaţiunile particulare, ca de pildă corespondenţă, convorbiri telefonice, etc., īn industrii şi comerţ, īn materii de religie, presă, publicaţiuni de orice natură, sau īn adunări publice, cetăţenii romāni pot īntrebuinţa īn mod liber şi fără nici o restricţie orice limbă.

Art. 8. – Tribunalele şi judecătoriile care au competenţa asupra unei circumscripţii judecătoreşti, īn care potrivit ultimului recensămānt, cel puţin 30% din locuitori sunt de limba maternă comună a populaţiei respective, dar alta decāt cea romānă, sunt obligate:

a) A accepta orice script prezentat de locuitorii circumscripţiilor respective care formează cota de 30%, īn limba lor fără a se pretinde şi o traducere īn limba Statului;

b) A se pronunţa asupra acestor scripte īn aceeaşi limbă;

c) A asculta partea īn limba sa maternă.

Art. 9. – Ministerul Justiţiei stabileşte, īn baza datelor statistice oficiale, care anume sunt tribunalele şi judecătoriile prevăzute īn art. 8.

Art. 10. – Autorităţile comunale şi judeţene care au competenţă teritorială asupra unui district administrativ, īn care potrivit ultimului recensămānt, numărul cetăţenilor de limbă maternă comună, alta decāt cea romānă, este de cel puţin 30% din totalul locuitorilor acelui district, sunt obligate:

a) A accepta orice fel de scripte, din partea locuitorilor ce formează cota de 30%, īn limba lor maternă, fără a pretinde ca aceştia să prezinte şi o traducere īn limba oficială a Statului;

b) A se pronunţa asupra scriptelor īnaintate, īn aceeaşi limbă;

c) A asculta partea īn limba sa maternă;

d) Īn consiliile comunale şi judeţene ale unor asemenea districte teritoriale, membrii aleşi sau de drept ai naţionalităţilor de 30%, vor putea lua cuvāntul īn limba lor maternă.

Art. 11. – Ministerul de Interne, īn baza datelor statistice oficiale, stabileşte care anume sunt comunele şi judeţele prevăzute de articolul precedent.

Art. 12. – Magistraţii şi funcţionarii instanţelor şi autorităţilor administrative prevăzute de art. 9 şi 11, vor trebui să cunoască şi limba naţionalităţilor respective.

Art. 13. – Ziarele şi publicaţiile periodice ce apar īn altă limbă decāt cea romānă vor putea indica īn limba respectivei minorităţi atāt numele localităţii unde ziarul apare cāt şi numele celorlalte localităţi ale ţării.

Art. 14. – Numele de familie ale cetăţenilor, īn registrele şi documentele de stare civilă, se vor scrie numai īn forma şi cu ortografie originală, dovedită cu actele personale ale cetăţeanului respectiv.

Art. 15. – Īn oraşele şi comunele rurale unde conform ultimului recensămānt cel puţin 30% din totalul locuitorilor este de limba maternă comună, alta decāt cea romānă, numele străzilor vor trebui să fie indicate şi īn limba naţionalităţilor respective.

Art. 16. – Funcţionarii publici, de orice categorie, numiţi īn baza diplomelor sau certificatelor eliberate de instituţii de īnvăţămānt recunoscute de Stat, nu vor putea fi supuşi sub nici un motiv, vreunui examen de limbă romānă.

Art. 17. – Legile intervenite de la 23 August 1944, precum şi regulamentele lor de aplicare, vor fi traduse īn colecţie oficială, īn limbile acelor naţionalităţi conlocuitoare, care reprezintă cel puţin 5% din populaţia totală a ţării, conform ultimului recensămānt.

Regulamentele, ordonanţele şi comunicatele autorităţilor locale se vor publica īn limba naţionalităţii care constituie cel puţin 30% din populaţia judeţului respectiv sau localităţii respective.

Secţia II
Dispoziţiuni privitoare la īnvăţămānt

Art. 18. – Statul Romān asigură īnvăţămāntul īn limba maternă prin şcolile de Stat primare, secundare şi superioare, pentru naţionalităţile conlocuitoare care posedă un număr suficient de şcolari solicitanţi şi cu excepţia localităţilor unde şcolile particulare confesionale corespund acestei necesităţi. Corpul didactic īn şcolile de Stat, sau secţiile lor, de altă limbă decāt cea romānă, va fi recrutat de preferinţă din naţionalitatea respectivă.

Art. 19. – Dispoziţiunile ce se aplică şcolilor particulare confesionale romāneşti, se aplică şi şcolilor particulare confesionale ale naţionalităţilor.

Art. 20. – La examenele, inclusiv bacalaureatul, atāt īn şcolile de Stat, sau secţiile lor, de altă limbă decāt cea romānă, cāt şi īn şcolile particulare confesionale ale naţionalităţilor respective, elevii vor fi examinaţi īn limba īn care li s-au predat materiile īn afară de cazul că īnsuşi elevul doreşte să fie examinat īn limba romānă.

Art. 21. – Şcolile particulare, confesionale ale naţionalităţilor se vor bucura de acelaşi sprijin material al Statului, ca şi şcolile particulare confesionale romāneşti.

Art. 22. – Pe lāngă Facultatea de Drept şi cea de Litere şi Filozofie de la Universitatea din Cluj, se vor īnfiinţa catedre cu limba de predare maghiară şi germană, după necesităţi, avāndu-se īn vedere numărul studenţilor respectivi.

Secţia III
Dispoziţiuni privitoare la culte

Art. 23. – Cultele recunoscute īşi administrează bunurile lor potrivit statutelor sau actelor de fundaţiune, conform legii asupra regimului general al cultelor.

Art. 24. – Este interzis amestecul autorităţilor administrative īn chestiunile de serviciu religios al cultelor recunoscute īn afară de controlul Ministerului Cultelor.

Art. 25. – Preoţii tuturor cultelor recunoscute la pregătire egală şi grade ierarhice egale, vor fi īn mod egal salarizaţi, īntru cāt confesiunile lor vor reprezenta numărul prevăzut de legea regimului cultelor pentru a se putea bucura de sprijinul material al Statului.

CAPITOLUL III
Dispoziţiuni finale şi transitorii

Art. 26. – Ministerul Naţionalităţilor Minoritare, de comun acord cu Ministerul Justiţiei vor lua măsurile legislative necesare pentru soluţionarea tuturor cererilor rămase neresolvate, īnaintate īn baza decretului-lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţiuni din legea privitoare la dobāndirea cetăţeniei romāne apărută īn Monitorul Oficial Nr. 171 din 27 iulie 1939 şi pentru acordarea unui nou termen de īnscriere.

Art. 27. – Ministerul Naţionalităţilor va īngriji de executarea dispoziţiunilor prezentei legi.

Toate organele administrative şi poliţieneşti vor executa dispoziţiunile acestui minister, date īn legătură cu aplicarea legii de faţă.

Plăngerile cetăţenilor romāni de orice confesiune sau naţionalitate, pentru violarea sau greşită aplicare a principiilor stabilite prin această lege, se vor adresa Ministerului Naţionalităţilor Minoritare.

Art. 28. – Toate dispoziţiunile anterioare legale sau regulamentare contrarii prezentei legi sunt şi rămān abrogate.