A zsidó- és romaellenes előítéletek alakulása
az elmúlt tíz évben

 
2003. szeptember

Nyomtassa ki ezt az oldalt!

A Magyar Gallup Intézet 1993 óta évente vizsgálja az antiszemita és a romaellenes előítéletek alakulását Magyarországon. A vizsgálatoknak nem volt külső megbízója, a Gallup saját költségén végezte el ezeket. Minden évben ugyanazokat a kérdéseket tettük fel a személyes megkérdezések alkalmával, és a mintavétel módszere is pontosan megegyezett, így az évek során szerzett adatok összehasonlíthatóak.

Vizsgálataink természetesen csak a nyíltan vállalt előítéletekre terjedhettek ki. A rejtett előítéletek feltárására irányuló, sok kérdéssel, bonyolultabb módszerrel dolgozó, nagy költségekkel járó szociálpszichológiai és pszichológiai tudományos vizsgálatokra csak külső finanszírozó szervezet támogatása esetén vállalkozhattunk volna. Egy egyetlen indikátorra vonatkozó idősor nem helyettesítheti ezeket a kutatásokat, az érvényesülő tendenciát azonban jól jelzi .

Adataink azt mutatják, hogy az elmúlt tíz évben a nyíltan vállalt zsidóellenesség jelentősen visszaszorult Magyarországon. Amíg 1993-94-ben még a felnőtt lakosság 14-15 százaléka mondta azt egy kérdőív adott kérdésére válaszolva, hogy ő "nem kedveli a zsidókat", addig az így nyilatkozók aránya 2002-ben és 2003-ban már csak 6-7 százalék volt.

A zsidókkal kapcsolatos előítéleteiket nyíltan vállalók aránya tehát tíz év alatt kevesebb, mint a felére esett vissza Magyarországon.

A zsidóellenesség nyílt vállalása egyre kevésbé elfogadott viselkedés Magyarországon.

A zsidó- és romaellenes előítéletek alakulása Magyarországon (1993-2003)
(teljes felnőtt lakosság, %)


A romákkal kapcsolatos nyíltan vállalt negatív vélekedésekben is szignifikáns mértékű csökkenést figyelhettünk meg az eltelt tíz évben.

Az 1993-1995 közötti három évet jellemző 40-42 százalékos szintről a 2001-2003 közötti három éves időszakban 36-38 százalékra csökkent azok aránya, kik magikra nézve igaznak tartották azt a kijelentést, hogy "idegenkedem a cigányoktól".

A nyíltan vállalt romaellenes előítélet csökkenése is statisztikailag szignifikáns, bár mértéke jóval kisebb mérvű, mint a zsidókkal kapcsolatos nyílt negatív vélekedés csökkenése.

Az 1995 és 2001 közötti hat éves időszakban - egyetlen év kivételével - végig 10-11 százalék volt azok aránya, akik nyíltan vállalták azt, hogy ők "nem kedvelik a zsidókat" és 40-45 százalék volt azok aránya, akik azt mondták, hogy "idegenkednek a cigányoktól".

A kivétel számba menő évet 1997-ben (a Horn-kormány ciklusának vége felé) figyelhettük meg, amikor a zsidókkal kapcsolatos előítéleteiket nyíltan vállalók aránya 13 százalékra nőtt, a cigányokkal kapcsolatban előítéletüket nyíltan hangoztatók aránya pedig 50 százalékra szökött fel.

 

Kapcsolódó oldalak

Generációk, értékek, szavazótáborok

Értékrendek és szavazótáborok. Nemzet, vallásosság és tolerancia

Magyarok és romák. A Gallup elemzése a romákkal szembeni idegenkedés szociológiai hátterérőlMódszertan

Idei felmérésünket a zsidó- és romaellenes előítéletekről 2003. szeptember 5. és 8. között végeztük az ország 69 településén. A mintavétel a többlépcsős, rétegzett mintavételi eljárás kiválasztási elvei szerint történt. A vizsgálat keretében 1012 felnőtt magyar állampolgárt kérdeztünk meg.

A minta összetétele a nemek aránya, az életkori csoportok és a településtípus szerint pontosan követi az ország felnőtt (18 éven felüli) lakosságának összetételét.

A lakosság egészének jellemzőitől való kisebb eltéréseket, amelyek a mintavételes eljárásból óhatatlanul fakadnak, úgynevezett többszempontú súlyozással korrigáltuk. Az ekkora elemszámú mintához tartozó statisztikai mintavételi hiba nagysága a teljes mintára vonatkoztatva kisebb, mint +/- 3,2%..