Prezenţa populaţiei Roma în presa românească

Februarie - August 2000

 

Acest studiu este rezultatul unui parteneriat între Fundaţia Romani Criss care a constituit baza de articole de monitorizare şi Agenţia de Monitorizare a Presei – Academia Caţavencu care a făcut prelucrarea şi analiza rezultatelor.

Monitorizarea prezentă are ca scop diagnosticarea imaginii minorităţii roma aşa cum este reflectată de media românească. Pentru aceasta am monitorizat 5 cotidiane naţionale (Adevărul, Ziua, România Liberă, Evenimentul Zilei si Naţional) şi unul local (Libertatea), în perioada februarie-august 2000.

Analiza de conţinut a articolelor identificate a fost realizată utilizându-se o serie de parametrii: -frecvenţa prezentării acţiunilor pozitive/negative exercitate de romi;

-tipul evenimentelor raportate: evenimente conflictuale – sunt acelea care implică unul sau mai mulţi actori aflaţi în probleme contradictorii; evenimente neconflictuale – prezintă prestaţia unui actor care nu mai influenţează pe nimeni altcineva (comportament pozitiv al actorului, împlinirea unor aşteptări);

-natura evenimentelor raportate. Am ales următoarea clasificare: politic, economic, social, legal, educaţional, cultural, criminal* , etnic, istoric;

-stilul relatării jurnalistice faţă de actor. Poate fi: pozitiv – ziaristul are atitudine favorabilă actorului; neutru – articolul conţine informaţie netendenţioasă; negativ- ziaristul manifestă o atitudine împotriva actorului. Tendenţiozitatea jurnalistului a fost identificată urmărind în cadrul articolului densitatea sintagmelor verbale care transmit atitudinea sa faţă de actor. Identificarea respectivelor sintagme, denumite de noi "zgomote", s-a făcut în urma unei analize calitative a textelor materialelor difuzate. Au fost considerate "zgomote" acele sintagme care adaugă textului informaţii care : 1. nu răspund celor 5 întrebări relevante pentru un articol de informare: unde, ce, când, cine, de ce, cum; 2. raportate la contextul situaţional informaţiile “în plus” transportă judecăţi de valoare relevante pentru actorii acţiunii. Tendenţiozitatea poate fi măsurată astfel printr-o analiză cantitativă a "zgomotelor atitudinale"din interiorul articolului;

-frecvenţa stereotipurilor apărute si sursa de rasism, cea care emite stereotipul. Am semnalat, de asemenea şi cazul in care mentionarea etniei în cadrul articolului nu aduce un plus de informaţie (este nerelevantă din punct de vedere al informaţiei prezentate). În privinta sursei generatoare de rasism am identificat trei cazuri:

 

    • Ziaristul cu atitudine – caz în care stereotipul este folosit de ziarist pentru susţinerea unei atitudini tendenţioase negativ. Atribuim emiterea stereotipului ziarului respectiv;

 

    • Ziaristul fară atitudine – Ziaristul foloseşte stereotipul în context, sursa fiind un alt actor. Considerăm atunci stereotipul ca fiind preluat.
    • Actori implicaţi în eveniment.

Prelucrarea datelor Actorul principal al cercetării noastre este etnia romă iar in perioada analizată am urmărit felul in care aceştia sunt prezentaţi de mass media românească.

Pentru perioada de monitorizare am analizat 343 de articole din 5 cotidiane naţionale: Adevărul, Ziua, România Liberă, Evenimentul Zilei si Naţional si unul local: Libertatea. Numărul de articole in care apare explicit actorul “romi” este de 184 (41,35%) din totalul de 343. În celelalte articole se fac referiri indirecte la etnia romilor.

Numarul de aparitii articole despre romi

 

Ziar

Frecventa

Relativ

Adevarul

22

11.96%

Libertatea

45

24.46%

Ziua

33

17.93%

National

23

12.50%

Romania Libera

20

10.87%

Evenimentul Zilei

41

22.28%

Total

184

41,35%

Referitor la tipul evenimentelor relatate, predominante sunt cele conflictuale 57,14% fata de cele neconflictuale 42,86%. În privinţa naturii conflictuale rezultatele indică dominanţa conflictelor de natură criminală 31,46% si a celor de natură economică 17,65% (tabel 1).

Corelat cu predominanţa evenimentelor conflictuale criminale se află şi tipul de acţiune exercitată de romi. Observăm o prezenţă majoritară a acţiunilor negative (71, 00%) acţiuni si doar 29,00% acţiuni pozitive.

Tip Actiune

Actiune Pozitiva

Actiune negativa

Adevarul

8

24.24%

25

75.76%

Libertatea

16

28.57%

40

71.43%

Ziua

13

32.50%

27

67.50%

National

7

28.00%

18

72.00%

Romania Libera

4

14.29%

24

85.71%

Evenimentul Zilei

19

38.78%

30

61.22%

Total

67

29.00%

164

71.00%

Tendenţiozitatea negativă faţă de actorul principal “romi” este de 31,78% din totalul referirilor. Atitudine pozitivă faţă de romi nu apare decât în 2,04% din cazuri. Pe lângă actorul principal apar o serie de alţi actori semnificativi precum “români”-8,76%, “poliţie”-16,63%, “Guvern”-4,72% (vezi anexa). Am analizat şi frecvenţa cu care apar în articole relaţiile: romi- poliţie şi romi- români. Aceste relaţii reprezintă de obicei descriptori ai unei surse de conflict.

Lista de stereotipuri extrasă de noi din articolele analizate conţine 14 stereotipuri dintre care 11 au conotaţie negativă: “lebedele din Viena”, “ţigan infractor”, “ţigan violent”, “abandon şcolar”, “ţigani afacerişti”, “natalitate mare”, “tigani murdari”, “mafie ţigănească”, “analfabeţi”, “lege ţigănească”, “cerşetori” 3 au conotaţie pozitivă sau neutră: “ţigani săraci”, “tradiţionalism” (sau “tradiţii şi obiceiuri”) şi “ţigani fără ocupaţie”. Stereotipurile cu cea mai mare frecvenţă sunt cele negative: “ţigani infractori”-33,33%, “ţigani violenţi”-38,38%. O frecvenţă extrem de redusă în comparaţie cu acestea o are “tradiţionalismul” (7,27%), un stereotip pozitiv.

Stereotipuri

Frecventa

Relativ

Lebedele de la Viena

2

1.82%

Tigan Infractor

33

30.00%

Tgan Violent

38

34.55%

Abadon scolar

5

4.55%

Afaceristi

4

3.64%

Natalitate mare

4

3.64%

Murdarie

2

1.82%

Mafie Tiganeasca

7

6.36%

Tigan Analfabet

1

0.91%

Tigan Cersetor

1

0.91%

Traditionalism

8

7.27%

Tigan sarac

2

1.82%

Legea tiganeasca

2

1.82%

Tigan fara ocupatie

1

0.91%

 

 

Interpretarea datelor

Din tabelul de mai jos se remarcă că ziarele care practică un discurs impregnat de atitudine negativă faţă de romi sunt Evenimentul Zilei cu 41,67%, Libertatea cu 35,37% si România Liberă cu 34,21%. Ziarul cel mai puţin tendenţios negativ cu 17,31% este cotidianul Ziua.

Tendenţiozitate negativă

Ziar

Procent tendinta negativa

Evenimentul Zilei

41.67%

Libertatea

35.37%

Romania Libera

34.21%

Adevarul

28.85%

National

27.66%

Ziua

17.31%

Total

31.78%

În tabelul evenimentelor conflictuale vs. neconflictuale se observă că exista ziare precum Evenimentul Zilei, Libertatea si România Liberă care relatează mai mult evenimente conflictuale si ziare în care domină evenimentele neconflictuale, precum Naţionalul. De remarcat un echilibru cu privire la ponderea evenimentelor conflictuale-neconflictuale in cotidianul Adevărul: neconflictuale 44,23% şi conflictuale 55,77%.

Evenimente conflictuale vs. evenimente neconflictuale

Ziar

Evenimente Neconflictuale

Evenimente Conflictuale

Frecventa

Adevarul

23

29

52

44.23%

55.77%

 

Libertatea

35

47

82

42.68%

57.32%

 

Ziua

22

30

52

42.31%

57.69%

 

National

23

24

47

48.94%

51.06%

 

Romania Libera

16

22

38

42.11%

57.89%

 

Evenimentul Zilei

28

44

72

38.89%

61.11%

 

Total

147

196

343

42.86%

57.14%

 

Faţă de natura conflictului ziarele care promovează cu o insistenţă mai mare evenimentele de natură criminală sunt: Naţionalul 43,75%, România Liberă 35,29% şi Libertatea cu 31,96%. La Adevărul şi Ziua se constată o prezenţă crescută a evenimentelelor de natură politică si economică (vezi tabelele 3-8).

Majoritatea acţiunilor realizate de romi şi relatate in ziarele analizate sunt negative. Astfel, în România Liberă sunt prezente 85,71% acţiuni negative urmat de Adevărul şi Naţional. In timp ce acţiunile pozitive cu privire la romi sunt relatate în Ziua şi Evenimentul Zilei.

În cotidianele Libertatea şi Evenimentul Zilei pe lângă actorul principal “romi” care apare cu o frecvenţă de 46,39% respectiv 46,59% alţi actori precum Poliţie, Guvern şi Români au o frecvenţă a apariţiilor destul de redusa. În aceste două cotidiane acţiunile prezentate sunt preponderent in interiorul etniei sau relatări cu privire la tradiţiile şi obiceiurile etniei. Nu acelaşi lucru îl putem remarca în cazul cotidianelor Adevărul şi România Liberă unde actori precum Poliţie, Guvern şi Români au frecvenţa apariţiilor ridicată datorită faptului că sunt relatate conflicte inter-etnice (români-romi) şi conflicte cu forţele de ordine (tabel 9).

Tabelul de mai jos pune in evidenţă sursele principale ale stereotipurilor: ziarul– când sursa rasismului este un ziarist cu atitudine; alţi actori incluşi în rubrica “preluaţi”– cand ziaristul evocă un alt actor cu atitudine rasistă. Ziare care pot fi considerate surse de stereotip sunt Adevărul şi Libertatea.

Surse de stereotip

Total ziare

 

 

Sursa stereotipului

Absolut

Relativ

Adevarul

13

9.85%

Libertatea

10

7.58%

National

5

3.79%

preluat

67

50.76%

Romania Libera

5

3.79%

Ziua

2

1.52%

Total ziare

132

 

În timpul cercetării noastre am urmărit asocierea actorilor care aparţin minorităţii rome cu alte cuvinte (verbe, substantive, adjective). Cele două liste cu verbe, respectiv substantive/adjective includ cuvintele cel mai frecvent legate romi. Remarcăm utilizarea czu frecvenţe ridicate a următoarelor substantive şi adjective: arme (40-categorie care include: cuţite, bâte, lănci, răngi, săbii, topoare, sape), clan (7), mafie (8), hoţi (4), puradei (8), tâlhari (4), tâlhărit (3), matahale (2).Toate aceste cuvinte au conotaţie negativă, majoritatea lor implicând agresivitate.

Verbele cel mai frecvent folosite în aceste articole sunt: a ameninţa (9), a ataca (5), a bate (5), a fura (13), a jefui (2), a ameninţa cu moartea (3). Toate aceste verbe se referă la acţiuni agresive, antisociale.

Caracterizarea ziarelor

Cotidianul Adevărul păstrează un echilibru in privinţa raportului de evenimente conflictuale-neconflictuale. Natura conflictului este preponderentă economică (27,42%). Stereotipul dominant este “ţigani violenţi”.

Libertatea evenimentele sunt conflictuale iar ca natură sunt criminale. Este ziarul cu cea mai scăzută tendinţă pozitivă 1,22% şi o frecvenţă ridicată a articolelor referitoare la acţiunile negative exercitate de romi. Articolele din Libertatea sunt insoţite in general de fotografii care surprind etnia in ipostaze agresive. Stereotipurile dominante sunt “ţigani infractori”-45,45%, “ţigani violenţi”-36,36%. În acest ziar pagina 3 de eveniment este, practic, dedicată etniei rrome iar articolele folosesc frecvent menţiuni inutile la adresa etniei.

Ziarul Ziua prezintă acţiuni pozitive exercitate de romi intr-un procentaj de 32,50%. Unul dintre stereotipurile utilizate în mod frecvent este cel de “abandon şcolar” şi “mafie ţigănească”. Pagina 16 este locul unde se întâlnesc cel mai frecvent articole referitoare la romi.

Ziarul Naţional relatează cele mai multe conflicte de natură criminală 43,75%; nu apare nici un articol pozitiv la adresa acestei etnii, tendinţa ziarului fiind pronunţat negativă 27,66% iar tipul acţiunii exercitate de romi este in procent de 72%. Stereotipul dominant este “ţigan violent” 54,55%. De remarcat existenţa unei rubrici speciale redactată de un ziarist sub pseudonimul Tache care se ocupă in special de lumea interlopă bucureşteană, iar în pagina 5 sunt de obicei publicate articole referitoare la romi.

Ziarul România Liberă se distinge prin procentul cel mai ridicat al acţiunilor negative exercitate de romi 85,71%. Stereotipul cel mai frecvent este “ţigan violent ” 63,64%.

Evenimentul Zilei relatează cele mai multe articole in care tipul acţiunii exercitate de romi este pozitivă 38,78%. Pe de altă parte, stereotipul cel mai frecvent este “ţigan infractor”.

Concluzii

Mass-media românească este in general tendenţiosă cu privire la etnia rromă, articolele fiind în majoritate conflictuale, natura conflictului este criminală şi economică iar tipul acţiunii exercitate de romi este preponderent negativ. Din cuvintele prin care sunt identificaţi romii în articolele analizate iese în evidenţă o trăsatură dominantă a imaginii romilor aşa cum este prezentată de ziare - agresivitatea.

 

Lista substantivelor şi adjectivelor asociate cu minoritatea Roma

Adjective/Substantive

Adevarul

Evenimentul Zilei

National

Libertatea

Romania Libera

Ziua

Total

agresiv

1

0

0

0

1

1

3

amenintari

1

1

0

0

0

`

3

antecedente penale

1

0

0

0

0

0

1

arme albe

0

0

0

0

1

4

5

arsenal

0

0

0

1

0

0

1

asediul

0

1

0

0

0

0

2

atac armat

0

0

0

1

0

0

1

balabusta

1

0

0

0

0

0

1

baroni

0

2

0

0

0

0

4

bataie

1

1

0

0

1

0

4

batausi

0

1

1

1

0

0

4

batut

2

0

0

0

0

1

3

bita

0

1

1

0

1

1

5

camata

1

0

0

0

0

0

1

capetenie

1

0

0

0

0

0

1

cioroi

1

0

0

0

0

0

1

ciuruit de alice

0

0

0

0

0

1

1

clanuri

2

1

1

1

1

0

7

cocalari

1

0

0

0

0

0

1

cocioabe

0

1

0

0

0

0

2

colorat

1

0

1

0

0

0

2

conditii de viata mizerabile

0

0

0

1

0

0

1

conflicte singeroase

0

1

0

0

0

0

2

cutite

1

0

0

2

5

2

10

furci

1

2

0

0

0

0

5

furturi

2

2

0

1

2

0

9

gealati

2

0

0

0

0

0

2

hot de masini

0

0

0

1

0

0

1

hoti

1

1

0

0

2

0

5

impuscat

0

0

0

0

0

1

1

inarmati

0

0

0

0

1

1

2

incaierare

0

0

0

0

0

1

1

inchisi la culoare

0

0

1

0

0

0

1

individ tuciuriu

1

0

0

1

0

0

2

infractori

1

1

0

0

0

0

3

injunghiat

0

0

0

0

2

0

2

injuraturi

2

0

0

0

1

0

3

invinetita

1

0

0

0

0

0

1

jaf

0

0

0

1

0

0

1

jefuit

1

0

0

1

0

0

2

lance

0

0

1

0

0

0

1

lupte de strada

0

0

1

0

0

0

1

mafia

0

1

0

1

1

0

4

mafioti

1

0

0

0

0

1

2

matahale

0

1

0

0

0

0

2

pari

0

0

0

0

1

0

1

pesti

0

0

1

0

0

0

1

piranda

1

0

0

0

0

0

1

pistoale cu gaze

0

0

0

0

0

1

1

pitorestile fuste

0

0

0

1

0

0

1

proxenetism

1

0

0

0

0

0

1

puradei

2

2

0

0

1

1

8

pusca de vanatoare

0

0

0

0

0

1

1

rangi

0

1

0

0

1

2

5

razbunari

0

0

0

0

1

0

1

reglari de conturi

0

0

0

0

1

0

1

sabii

0

2

0

0

2

3

9

santaj

1

0

0

0

0

0

1

sape

1

0

0

0

0

0

1

scandal

0

0

0

0

1

0

1

scuipat

1

0

0

0

0

0

1

securi

0

0

0

0

1

0

1

seful mafiei tiganesti

0

0

0

0

0

1

1

spargatori

0

1

0

0

0

0

2

springar

0

0

0

1

0

0

1

stabor

0

0

0

0

1

0

1

sticle incendiare

0

0

0

0

1

1

2

suti

0

0

1

0

0

0

1

talhari

3

0

0

1

0

0

4

talharit

0

0

0

3

1

1

5

taraboi

0

1

0

0

0

0

2

teroare

1

0

0

0

0

0

1

terorizati

1

0

0

0

0

0

1

tiganusi

0

0

0

0

1

0

1

topoare

0

1

0

2

2

1

7

traficant de masini furate

0

0

0

0

1

0

1

violenta

1

0

0

1

2

0

4

 

 

 

 

 

 

 

187

 

Lista verbelor asociate cu minoritatea Roma

Verbe

Adevarul

Evenimentul Zilei

National

Libertatea

Romania Libera

Ziua

Total

a ameninta

2

1

0

3

0

2

9

a ameninta cu moartea

1

1

0

0

0

0

3

a arunca bani

0

0

0

1

0

0

1

a arunca cu fiare

0

1

0

0

0

0

2

a asedia

0

0

0

1

0

0

1

a ataca

0

1

0

0

1

2

5

a bate

1

2

0

0

0

1

6

a buzunari

0

1

0

0

0

0

2

a cara palme

0

1

0

0

0

0

2

a cersi

0

1

0

0

0

0

2

a da o spargere

0

0

0

1

0

0

1

a demola

0

0

0

2

0

0

2

a devasta

0

1

0

0

0

0

2

a distruge

0

0

0

0

1

0

1

a fi batut mar

1

0

0

0

0

0

1

a fi deposedate de bunuri

0

0

0

0

1

0

1

a forta intrarea

0

0

0

1

0

0

1

a fura

1

1

3

5

0

2

13

a injunghia

0

0

0

1

0

1

2

a injura

0

0

0

0

0

2

2

a intra cu forta

0

0

0

1

0

0

1

a jefui

0

0

0

1

0

1

2

a lovi cu pumnii/pietre

0

1

0

0

0

0

2

a lua la bataie

0

0

0

0

0

1

1

a navali

0

0

0

1

0

0

1

a prada

0

0

0

0

0

1

1

a pune cutitul la gatul

1

0

0

0

0

0

1

a rupe in bataie

0

0

0

0

0

1

1

a sechestra

0

0

0

0

1

0

1

a sparge locuinte

1

0

0

0

0

0

1

a sustrage

0

0

0

0

1

0

1

a tabaci bine cu pumni

0

1

0

0

0

0

2

a tabari cu pumni si picioare

0

0

1

0

0

0

1

a taia

1

0

0

1

0

0

2

a taia gitul

0

0

0

0

0

1

1

a ucide

0

0

1

0

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

79

 

 

Anexa

 

 

Natura conflictului – frecventa pe ziare

Natura conflictului

Adevarul

Libertatea

Ziua

National

Romania Libera

Evenimentul Zilei

Total

Politic

10

16.13%

12

12.37%

12

20.00%

11

22.92%

4

11.76%

20

22.22%

69

17.65%

Etnic

4

6.45%

12

12.37%

14

23.33%

4

8.33%

2

5.88%

14

15.56%

50

12.79%

Cultural

1

1.61%

4

4.12%

1

1.67%

1

2.08%

1

2.94%

5

5.56%

13

3.32%

Criminal

16

25.81%

31

31.96%

20

33.33%

21

43.75%

12

35.29%

23

25.56%

123

31.46%

Economic

17

27.42%

20

20.62%

6

10.00%

2

4.17%

10

29.41%

14

15.56%

69

17.65%

Social

10

16.13%

16

16.49%

6

10.00%

8

16.67%

5

14.71%

12

13.33%

57

14.58%

Educatia

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

Moral

3

4.84%

1

1.03%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

1

1.11%

5

1.28%

Istoric

1

1.61%

1

1.03%

1

1.67%

1

2.08%

0

0.00%

1

1.11%

5

1.28%

 

Actori

Adevarul

Libertatea

Ziua

National

Romania Libera

Evenimentul Zilei

Total

rromi

22

32.84%

45

46.39%

33

40.74%

23

28.40%

20

38.46%

41

46.59%

184

41.35%

romani

7

10.45%

10

10.31%

5

6.17%

6

7.41%

4

7.69%

7

7.95%

39

8.76%

politie

16

23.88%

11

11.34%

11

13.58%

10

12.35%

14

26.92%

12

13.64%

74

16.63%

guvern

1

1.49%

1

1.03%

3

3.70%

1

1.23%

3

5.77%

4

4.55%

21

4.72%

Principalii actori - diagrama