OKRUGLI STOL O PROVOĐENJU OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA

 

U organizaciji Vijeća Europe i Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske 21. ožujka 2002. godine održan je Okrugli stol o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, jedinog sveobuhvatnog i obvezujućeg međunarodnog dokumenta o nacionalnim manjinama kojem su dosad pristupile 34 zemlje (među prvima i Hrvatska). Na Okruglom stolu je sudjelovalo oko šezdesetak sudionika: uz organizatore, predstavnici  Ureda Predsjednika Republike, Hrvatskoga sabora, brojnih nevladinih udruga nacionalnih manjina i za ljudska prava, predstavnici ministarstava i županija, te predstavnici međunarodnih institucija i stranih veleposlanstava. Okrugli stol otvorila je potpredsjednica Vlade Željka Antunović naglašavajući opredjeljenje Vlade za implementaciju međunarodnih standarda u zakonodavstvu i praksi, te  za dijalog i stalnu komunikaciju s nacionalnim manjinama.

 

Prvi potpredsjednik Savjetodavnog odbora Vijeća Europe za Okvirnu konvenciju gosp. Alan Phillips u svom uvodnom izlaganju, pozdravljajući spremnost Hrvatske da organizira ovaj Okrugli stol, izrazio je želju da ovaj sastanak rezultira konkretnim mjerama, kako državnih tijela, tako posebice na lokalnoj razini gdje dolazi još do teškoća odnosno do sporijeg provođenja Okvirne konvencije. Opredjeljenje hrvatske Vlade na pridržavanje međunarodnih standarda dokaz su da je Hrvatska sve bliže europskim institucijama, a taj proces prilagodbe potrebno je operacionalizirati konkretnim mjerama.

 

U vrlo sadržajnoj raspravi predstavnici udruga nacionalnih manjina i za ljudska prava ukazali su na niz problema s kojima se susreću u svakodnevnom životu. U središtu pozornosti bili su problemi zapošljavanja, povrata imovine, povratka prognanika,  stjecanje državljanstva i nepovoljni uvjeti života (Romi), te pristup medijima, posebice elektronskim medijima. Založili su se za što skorije donošenje Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama.

 

Predstavnici pojedinih ministarstava odgovorili su na primjedbe izražene u raspravi, te na primjedbe Savjetodavnog odbora. Apostrofiran je pozitivan odnos Vlade prema manjinama te kao prioriteti: povratak izbjeglica, osuda nasilja i eliminacija diskriminacije, multikulturalizam i integracija nacionalnih manjina u cjelokupno društvo. Visoka stopa nezaposlenosti problem je ukupnog stanovništva, a posebice onog dijela stanovništva (i manjina, posebice Srba) koji živi na teritoriju koji je bio pod okupacijom i oružanim sukobima kada su stradali gospodarstveni objekti i čitava infrastruktura. Usprkos gospodarstvenim teškoćama Hrvatska je jasno izrazila opredjeljenje da poštuje najviše međunarodne standarde prava nacionalnih manjina.

 

Predstavnici Savjetodavnog odbora Vijeća Europe  preporučuju da se konstruktivan dijalog koji je ostvaren na ovom Okruglom stolu nastavi, jer je provođenje Okvirne konvencije stalan proces koji zahtijeva suradnju vladinih i nevladinih tijela. Vijeće Europe je spremno u tome pomoći i aktivno sudjelovati.