ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Biroul de presă

Str. Spiru Haret 10, Bucureşti, Tel./Fax: 315.04.21

 

 


18.07.2002

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Admiterea cetăţenilor  din Republica Moldova, absolvenţi ai liceelor din România cu diplomă de bacalaureat, promoţiile 2001 şi 2002, în învăţământul superior din România

 

În conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Moldova pentru anul de învăţământ 2002-2003, precum şi cu Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3700 din 15.05.2002 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior în vederea admiterii la studii în anul universitar 2002-2003 a tinerilor cu domiciliul stabil în Republica Moldova, absolvenţi ai liceelor din România cu diplomă de bacalaureat, promoţiile 2001 şi 2002, în învăţământul superior din România, se acordă 525 de locuri.

 Înscrierea candidaţilor se face direct la instituţiile de învăţământ superior din România, în perioada în care se înscriu şi cetăţenii români, pe locurile repartizate pentru şcolarizarea tinerilor din Republica Moldova. La înscriere, fiecare candidat va completa o cerere, în care îşi va exprima opţiunea privind facultatea şi domeniul/ specializarea pe care va aplica o fotografie tip buletin de identitate. Cererea va fi însoţită de următoarele acte: diplomă de bacalaureat sau, pentru promoţia 2002, adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat şi notele la probele susţinute, foaie matricolă pentru clasele  IX - XII (XIII), certificat de naştere, buletin de identitate şi paşaport, adeverinţă  medicală tip, inclusiv test SIDA.

Admiterea la studii se va face în aceleaşi condiţii ca şi pentru candidaţii români, în conformitate cu metodologia de admitere elaborată de fiecare instituţie de învăţământ superior, în baza autonomiei universitare, cu menţiunea că tinerii candidaţi din Republica Moldova vor concura pe locurile repartizate lor.

 Atragem atenţia candidaţilor asupra faptului că fiecare instituţie de învăţământ superior din România îşi fixează termenul depunerii cererilor de înscriere la concurs şi graficul desfăşurării examenelor, astfel încât, alte informaţii pot fi obţinute numai de la instituţia respectivă.

Cele 525 de locuri subvenţionate sunt repartizate pe instituţii de învăţământ superior după cum urmează:

- 30 de locuri la Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

- 10 locuri la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti,

- 2 locuri la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

- 10 locuri la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

- 25 locuri la Universitatea din Bucureşti

- 10 locuri la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

- 35 de locuri la Academia de Studii Economice din Bucureşti

- 2 locuri la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

- 2 locuri la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

- 2 locuri la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti

- 2 locuri la Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

- 2 locuri la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

- 5 locuri la Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

- 3 locuri la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

- 10 locuri la Universitatea din Bacău

- 5 locuri la Universitatea de Nord din Baia Mare,

- 25 de locuri la Universitatea „Transilvania” din Braşov

- 10 locuri la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

- 4 locuri la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

- 30 locuri la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

- 5 locuri la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

- 2 locuri la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

- 1 loc la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

- 12 locuri la Universitatea „Ovidius” din Constanţa

- 2 locuri la Universitatea Maritimă din Constanţa

- 20 locuri la Universitatea din Craiova

- 3 locuri la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

- 25 locuri la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

- 20 locuri la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

- 5 locuri la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

- 60 locuri la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

- 5 locuri la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

- 3 locuri la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

- 13 locuri la Universitatea din Oradea

- 7 locuri la Universitatea din Petroşani 

- 8 locuri la Universitatea din Piteşti

- 10 locuri la Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti

- 3 locuri la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

- 15 locuri la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

- 20 locuri la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

- 5 locuri la Universitatea „Valahia” din Târgovişte

- 3 locuri la Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

- 4 locuri la Universitatea „Petru Maior” din Târgu – Mureş

- 4 locuri la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

- 1 loc la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş

- 15 locuri la Universitatea „Politehnica” din Timişoara,

- 5 locuri la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

- 20 locuri la Universitatea de Vest din Timişoara

- 5 locuri la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.

 

 

 

BIROUL DE PRESĂ