ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Biroul de presă

Str. Spiru Haret 10, Bucureşti, Tel./Fax: 315.04.21

 

 


18.07.2002

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Admiterea în învăţământul superior a unor tineri din etnia rromilor, cetăţeni români, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei rromilor, precum şi a dispoziţiilor din O.M.E.C. nr. 3699/14.05.2002 privind facilităţile de acces în facultăţi şi colegii universitare pentru candidaţii rromi, precum şi în conformitate cu O.M.E.C. nr.3700 din 15.05.2002 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior în vederea admiterii la studii în anul universitar 2002-2003 a tinerilor rromi din România, cu diplomă de bacalaureat, se acordă 390 de locuri, subvenţionate de la buget, în învăţământul superior din România.

 Înscrierea candidaţilor se face direct la instituţiile de învăţământ superior, pe locurile repartizate pentru şcolarizarea tinerilor din etnia rromilor.

Admiterea la studii se va face în conformitate cu metodologia de admitere elaborată de fiecare instituţie de învăţământ superior, în baza autonomiei universitare, cu menţiunea că tinerii din etnia rromilor vor concura pe locurile repartizate lor.

 Atragem atenţia candidaţilor asupra faptului că fiecare instituţie de învăţământ superior din România îşi fixează termenul depunerii cererilor de înscriere la concurs şi graficul desfăşurării examenelor, astfel încât, alte informaţii pot fi obţinute numai de la instituţia respectivă.

 

Cele 390 de locuri sunt repartizate pe instituţii de învăţământ superior după cum urmează:

  5 locuri la Universitatea “Politehnica” din Bucureşti,

25 locuri la Universitatea din Bucureşti, 

  7 locuri la Academia de Studii Economice din Bucureşti,

  2 locuri la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti,

  1 loc la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti,

 

 

 1 loc la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti,

  3 locuri la Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti,

17 locuri la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti,

17 locuri la Universitatea din Bacău,

17 locuri la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,

60 locuri la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,

     7 locuri la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca,

17 locuri la Universitatea ”Ovidius” din Constanţa,

17 locuri la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova,

17 locuri la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi,

  7 locuri la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi,

17 locuri la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

17 locuri la Universitatea din Oradea,

17 locuri la Universitatea din Piteşti,

17 locuri la Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti,

17 locuri la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,

17 locuri la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava,

17 locuri la Universitatea “Valahia” din Târgovişte,

33 locuri la Universitatea “Petru Maior” din Târgu – Mureş,

  1 loc la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş,

17 locuri la Universitatea de Vest din Timişoara.

 

 

 

BIROUL DE PRESĂ