ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попередні підсумки

Всеукраїнського перепису населення 2001 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2002

 

 

 

 

 

 

Державний комітет статистики України

(Держкомстат України)

 

Управління статистики населення

 

Відповідальний за випуск Власенко Н.С.

 

 

 

 

 

 

Попередні підсумки Всеукраїнського перепису населення 2001року,

/ Державний комітет статистики України;

Відповідальний за випуск Власенко Н.С.

 

К : 2002 - 48 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

У збірнику вміщено попередні дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року щодо кількості населення та кількості адміністративно-територіальних одиниць по Україні та регіонах станом на 5 грудня 2001 року.

Розрахований на широке коло користувачів.

 

 

 

Державний комітет статистики України, 2002

 

 


 

 

 

 

 

З М І С Т

 

 

 

стор.

 

Передмова................................................................................................

5

 

 

 

 

Умовні позначення, які використані у збірнику.............................

5

 

 

 

 

Загальний розділ

6

 

 

 

 

Попередні підсумки Всеукраїнського перепису населення 2001року

7

 

 

 

І.

Адміністративно-територіальний поділ.........................................

13

 

 

 

1.1.

Адміністративно-територіальні зміни з 1 січня по 5 грудня 2001 року

13

1.2.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць по регіонах на

5 грудня 2001 року...................................................................................

16

 

Київ (міськрада).....................................................................................

16

 

Севастополь (міськрада).......................................................................

16

 

Автономна Республіка Крим................................................................

16

 

Вінницька область.................................................................................

16

 

Волинська область................................................................................

17

 

Дніпропетровська область....................................................................

18

 

Донецька область..................................................................................

19

 

Житомирська область...........................................................................

20

 

Закарпатська область............................................................................

21

 

Запорізька область.............................................................................

21

 

Івано-Франківська область...................................................................

22

 

Київська область...................................................................................

22

 

Кіровоградська область.........................................................................

23

 

Луганська область.................................................................................

24

 

Львівська область..................................................................................

24

 

Миколаївська область...........................................................................

25

 

Одеська область.....................................................................................

26

 

Полтавська область...............................................................................

27

 

Рівненська область................................................................................

27

 

Сумська область....................................................................................

28

 

Тернопільська область..........................................................................

29

 

Харківська область................................................................................

29

 

Херсонська область...............................................................................

30

 

Хмельницька область............................................................................

30

 

Черкаська область.................................................................................

31

 

Чернівецька область..............................................................................

32

 

Чернігівська область ............................................................................

32

 

 

 

ІІ.

Динаміка чисельності наявного населення в містах обласного підпорядкування і районах регіонів

34

 

 

 

 

Київ (міськрада).....................................................................................

34

 

Севастополь (міськрада).......................................................................

34

 

Автономна Республіка Крим................................................................

34

 

Вінницька область.................................................................................

34

 

Волинська область................................................................................

35

 

Дніпропетровська область....................................................................

35

 

Донецька область..................................................................................

36

 

Житомирська область...........................................................................

37

 

Закарпатська область............................................................................

38

 

Запорізька область.............................................................................

38

 

Івано-Франківська область...................................................................

39

 

Київська область...................................................................................

39

 

Кіровоградська область.........................................................................

40

 

Луганська область.................................................................................

41

 

Львівська область..................................................................................

41

 

Миколаївська область...........................................................................

42

 

Одеська область.....................................................................................

42

 

Полтавська область...............................................................................

43

 

Рівненська область................................................................................

44

 

Сумська область....................................................................................

44

 

Тернопільська область..........................................................................

45

 

Харківська область................................................................................

45

 

Херсонська область...............................................................................

46

 

Хмельницька область............................................................................

46

 

Черкаська область.................................................................................

47

 

Чернівецька область..............................................................................

48

 

Чернігівська область ............................................................................

48

 


ПЕРЕДМОВА

 

 

Збірник "Попередні підсумки Всеукраїнського перепису населення 2001 року'' підготовлений на основі попередніх підрахунків, проведених працівниками перепису.

Наведено кількість адміністративно-територіальних одиниць регіонів станом на

5 грудня 2001 року.

Дані по Автономній Республіці Крим наведено без урахування Севастополя та територій, що підпорядковані Севастопольській міськраді, а по Київській області - без м. Києва та смт Пуща-Водиця.

Збірник "Попередні підсумки Всеукраїнського перепису населення 2001 року'' підготовлений управлінням статистики населення Державного комітету статистики України.

 

 

 

 

Управління статистики населення

 

 

 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ

 

тире (-)

- явища не було ;

символ (х)

 

- заповнення рубрики за характером побудови

таблиці неможливе або недоцільне;

нуль (0,0)

- явища відбулися, але у вимірах, менші за ті, що можуть

бути виражені використаними у таблиці розрядами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

 

 

До складу України входять 27 регіонів. За станом на 5 грудня 2001 року це - 1 автономна республіка, 24 області, 2 міста спеціального статусу. До міст, що мають спеціальний статус відносяться Київ та Севастополь, республіканського - міста, безпосередньо підпорядковані органам влади Автономної Республіки Крим, обласного - міста, безпосередньо підпорядковані органам влади області. Територія України складає 603,7 тис.кв.км.

Дані про адміністративно-територіальний поділ грунтуються на офіційних матеріалах: постановах Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим, рішеннях обласних, районних та міських рад. Площа територій наводиться за даними управління геодезії, картографії та земельного кадастру при Кабінеті Міністрів України.

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

Дата проголошення незалежності України - 24 серпня 1991 року

 

 

Столиця - місто Київ

 

 

Територія - 603,7 тис. кв. км

 

 

 

 

 

 


Про попередні підсумки Всеукраїнського перепису населення 2001 року

 

За попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року кількість населення України станом на 5 грудня становила 48 млн. 416 тис. осіб.

Динаміка загальної кількості населення України за результатами останніх п'яти переписів наведена нижче:

млн. осіб

 

У порівнянні із даними перепису 1989 року, кількість населення України зменшилася на 3,3 млн. осіб, або на 6,4%.

 
 Головним фактором зменшення кількості населення є природне скорочення, яке за означений період склало 2,8 млн. осіб. Починаючи з першої половини 90-х років, цей процес одночасно посилюється міграційним відпливом населення за межі країни.

Зміни, що відбулися у розміщенні населення України, подано у таблиці:

 

 

Кількість населення, тис. осіб

2001 рік у

відсотках до

1989 року

1989 рік

2001 рік

Україна

51707

48416

94

Автономна Республіка Крим

2064

2031

98

Вінницька

1933

1772

92

Волинська

1061

1061

100

Дніпропетровська

3881

3560

92

Донецька

5332

4843

91

Житомирська

1545

1389

90

Закарпатська

1252

1258

100

Запорізька

2082

1926

93

Івано-Франківська

1423

1409

99

Київська

1940

1828

94

Кіровоградська

1239

1129

91

Луганська

2863

2546

89

Львівська

2748

2626

96

Миколаївська

1331

1264

95

Одеська

2643

2468

93

Полтавська

1753

1630

93

Рівненська

1170

1173

100

Сумська

1433

1300

91

Тернопільська

1169

1142

98

Харківська

3195

2910

91

Херсонська

1240

1174

95

Хмельницька

1527

1431

94

Черкаська

1531

1402

92

Чернівецька

938

923

98

Чернігівська

1416

1236

87

м. Київ (міськрада)

2603

2607

100

м. Севастополь (міськрада)

395

378

96

Зменшення кількості населення мало місце у переважній більшості регіонів. Виключення складають тільки Волинська, Закарпатська, Рівненська області та м. Київ, де цей показник практично залишився на рівні 1989 року.

Зміни відбулися також у кількості міського і сільського населення України. Міське населення зменшилося порівняно із 1989 роком на 2,1 млн. осіб, сільське - на 1,2 млн. осіб. Проте, співвідношення сільського і міського населення в цілому по країні упродовж останніх двох переписів залишалося незмінним:

 

Роки

Все населення (млн. осіб)

у тому числі:

відсотків до

всього населення

міське

сільське

міське

сільське

1959

41,9

19,2

22,7

46

54

1970

47,1

25,7

21,4

55

45

1979

49,8

30,5

19,3

61

39

1989

51,7

34,6

17,1

67

33

2001

48,4

32,5

15,9

67

33

Нижче наведено дані Всеукраїнського перепису населення 2001року про розміщення та співвідношення міського і сільського населення по території України:

 

Кількість населення на 05.12.2001, тис. осіб

Відсотків до

всього населення

Довідково:

всього

у тому числі

2001 рік

1989 рік

міське

сільське

міське

сільське

міське

сільське

Україна

48416

32538

15878

67

33

67

33

Автономна Республіка Крим

2031

1273

758

63

37

65

35

Вінницька

1772

818

954

46

54

44

56

Волинська

1061

533

528

50

50

49

51

Дніпропетровська

3560

2953

607

83

17

83

17

Донецька

4843

4366

477

90

10

90

10

Житомирська

1389

775

614

56

44

53

47

Закарпатська

1258

466

792

37

63

41

59

Запорізька

1926

1455

471

76

24

76

24

Івано-Франківська

1409

592

817

42

58

42

58

Київська

1828

1053

775

58

42

54

46

Кіровоградська

1129

679

450

60

40

60

40

Луганська

2546

2191

355

86

14

86

14

Львівська

2626

1558

1068

59

41

59

41

Миколаївська

1264

838

426

66

34

66

34

Одеська

2468

1623

845

66

34

66

34

Полтавська

1630

957

673

59

41

57

43

Рівненська

1173

549

624

47

53

45

55

Сумська

1300

843

457

65

35

62

38

Тернопільська

1142

485

657

42

58

41

59

Харківська

2910

2284

626

79

22

79

21

Херсонська

1174

705

469

60

40

61

39

Хмельницька

1431

730

701

51

49

47

53

Черкаська

1402

753

649

54

46

53

47

Чернівецька

923

374

549

40

59

42

58

Чернігівська

1236

721

515

58

42

53

47

м. Київ (міськрада)

2607

2607

0

100

-

100

-

м. Севастополь (міськрада)

378

357

21

94

6

95

5

Частка міського населення зросла в 11 областях України, зменшилася - у 5, в інших 11 залишилася без змін. Зміни відбувалися переважно у центральних, а також у деяких західних і південних регіонах.

У ході Всеукраїнського перепису населення 2001 року в країні зареєстровано 22,5 млн. чоловіків та 25,9 млн. жінок. Зміни у статевому складі населення, що мали місце протягом другої половини минулого сторіччя і були зафіксовані переписами населення, наведено у таблиці:

 

Роки

Мільйонів осіб

Жінок на 1000 чоловіків

чоловіки

жінки

все населення

міське

сільське

1959

18,6

23,3

1254

1210

1293

1970

21,3

25,8

1212

1162

1275

1979

22,8

27,0

1188

1155

1242

1989

24,0

27,7

1163

1143

1205

2001

22,5

25,9

1154

1157

1148

 

У 1959 році кількість жінок перевищувала кількість чоловіків на 4,7 млн. осіб і була наслідком великих втрат чоловічого населення у роки війни. У подальшому розрив між кількістю чоловіків і жінок поступово скорочувався і за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року становив 3,4 млн. осіб.

Кількість чоловіків та жінок за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року у розрізі територій країни характеризується такими даними:

 

Тисяч

Жінок на 1000 чоловіків

чоловіки

жінки

Україна

22475

25941

1154

Автономна Республіка Крим

939

1092

1163

Вінницька

811

961

1185

Волинська

501

560

1120

Дніпропетровська

1649

1911

1159

Донецька

2226

2617

1176

Житомирська

645

744

1152

Закарпатська

607

651

1072

Запорізька

888

1038

1169

Івано-Франківська

666

743

1116

Київська

848

980

1156

Кіровоградська

519

610

1173

Луганська

1173

1373

1171

Львівська

1247

1379

1107

Миколаївська

589

675

1146

Одеська

1159

1309

1129

Полтавська

747

883

1180

Рівненська

556

617

1110

Сумська

595

705

1185

Тернопільська

530

612

1155

Харківська

1342

1568

1168

Херсонська

549

625

1138

Хмельницька

661

770

1165

Черкаська

640

762

1191

Чернівецька

433

490

1132

Чернігівська

562

674

1199

м. Київ (міськрада)

1220

1387

1136

м. Севастополь (міськрада)

173

205

1185

За роки, що минули після перепису населення 1989 року, кількість міст в Україні збільшилась на 20 і на дату Всеукраїнського перепису населення (5 грудня 2001 року) склала 454 міста. Серед загального числа міст, 37 це міста із кількістю населення від 100 до 500 тис. осіб, 9 міст налічують понад півмільйона жителів, у 5 з них кількість населення перевищує мільйон осіб, в тому числі столиця України - м. Київ, кількість населення якого сягає більше двох з половиною мільйонів жителів.

Порівняно з 1989 роком кількість населення, яке проживає у середніх містах (від 50 до 100 тис. жителів), зменшилась на 10%, у великих містах (від 100 до 500 тис. жителів) на 4%, у крупних містах (від 500 тис. до 1 млн. жителів) на 7% і в містах-мільйонниках на 6%.

Зміни у кількості населення міст з числом жителів понад 50 тис. осіб наведено нижче:

 

Кількість населення на

2001 рік у відсотках до 1989 року

05.12.2001, тис. осіб

Алчевськ

119

95

Антрацит

64

89

Артемівськ

83

92

Бердичів

88

96

Бердянськ

121

91

Біла Церква

200

101

Білгород-Дністровськ

52

93

Бориспіль

54

105

Бровари

87

104

Брянка

55

84

Вінниця

357

95

Горлівка

292

86

Димитров

54

86

Дніпродзержинськ

256

91

Дніпропетровськ

1064

90

Донецьк

1016

91

Дрогобич

79

102

Дружківка

65

88

Євпаторія

106

98

Єнакієве

104

86

Житомир

284

97

Жовті Води

52

84

Запоріжжя

814

92

Івано-Франківськ

218

102

Ізмаїл

84

91

Ізюм

56

87

Іллічівськ

54

99

Калуш

68

100

Камянець-Подільський

100

97

Керч

157

90

Київх)

2602

100

Кіровоград

253

94

Ковель

66

99

Коломия

61

96

Комсомольськ

52

100

Конотоп

93

97

Коростень

67

92

Костянтинівка

95

90

Краматорськ

181

91

Красний Луч

95

84

Красноармійськ

69

95

Краснодон

51

96

Кременчук

234

99

Кривий Ріг

667

92

Лисичанськ

115

91

Лозова

63

86

Лубни

53

88

Луганськ

463

93

Луцьк

209

106

Львів

732

93

Макіївка

390

92

Марганець

50

92

Маріуполь

492

95

Мелітополь

160

92

Миколаїв

514

98

Мукачеве

82

97

Ніжин

76

94

Нікополь

135

85

Нова Каховка

52

92

Нововолинськ

54

98

Новоград-Волинський

56

101

Новомосковськ

72

96

Одеса

1029

92

Олександрія

94

92

Охтирка

50

99

Павлоград

119

90

Первомайськ (Миколаївська область)

 

70

 

86

Полтава

318

101

Прилуки

65

90

Рівне

249

109

Ровеньки

54

92

Ромни

50

88

Рубіжне

65

88

Свердловськ

73

88

Севастопольх)

341

96

Сєверодонецьк

120

91

Сімферополь

343

100

Словянськ

125

92

Сміла

70

88

Сніжне

59

85

Стаханов

90

80

Стрий

62

94

Суми

293

101

Тернопіль

228

111

Торез

73

82

Ужгород

118

100

Умань

89

98

Фастів

52

93

Феодосія

74

89

Харків

1470

91

Харцизьк

64

95

Херсон

328

92

Хмельницький

254

107

Червоноград

71

98

Черкаси

295

102

Чернівці

240

94

Чернігів

301

102

Шахтарськ

60

81

Шостка

87

94

Ялта

81

92

х) Без населених пунктів, підпорядкованих міській раді.

 

Попередні підсумки Всеукраїнського перепису населення 2001 року отримано на підставі підрахунків, здійснених тимчасовим переписним персоналом.

Докладні дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року в цілому по Україні та по кожній адміністративно-територіальній одиниці щодо розподілу населення за статтю, віком, етнічним походженням, мовними ознаками, рівнем освіти, сімейним станом, кількістю та розміром домогосподарств, їх житловими умовами та іншими показниками опрацьовуватимуться та поширюватимуться відповідно до програми розроблення матеріалів Всеукраїнського перепису населення 2001 року.

 


І.Адміністративно-територіальний поділ

 

 

1.1. Адміністративно-територіальні зміни з 1 січня по 5 грудня 2001 року

 

Автономна Республіка Крим

 

- виключено з облікових даних с.Красновка Сакського району.

 

Вінницька область

 

- до категорії міст районного значення віднесено смт Липовець Липовецького району.

 

Дніпропетровська область

 

- виключено з облікових даних с.Ілліча Новомосковського району.

 

Житомирська область

 

- до категорії міст районного значення віднесено смт Баранівка Баранівського району;

- виключено з облікових даних с.Мощаниця Лугинського району.

 

Закарпатська область

 

- до категорії міст обласного значення віднесено м.Берегове Берегівського району;

- утворено нову Кідьошську сільраду Берегівського району.

 

Запорізька область

 

- виключено з облікових даних с.Олександрівське Вільнянського району.

 

Кіровоградська область

 

- виключено з облікових даних с.Весела Долина, с.Дубівка, с.Березівка Друга, с.Лугове Олександрійського району, селище Лелеківка Кіровоградської міськради.

 

Луганська область

 

- утворено нову Круглівську сільраду Сватівського району.

 

Миколаївська область

 

- виключено з облікових даних с.Подимове Березанського району, с.Новомирівка Березнегуватського району, с.Маломарянівка Братського району.

 

Одеська область

 

- утворено нову Калаглійську сільраду Овідіопольського району;

- виключено з облікових даних с.Пашківка Балтського району;

- взято на облік с. Калаглія Овідіопольського району.

 

 

 

Полтавська область

 

- виключено з облікових даних с.Кириленки Комсомольської міськради, с.Глушкове, с.Степне Глобинського району, с.Івахненки Оржицького району, с.Варвянське, с. Привільне Решетилівського району.

 

Рівненська область

 

- виключено з облікових даних с. Олександрівка Лубенського району.

 

 

Сумська область

 

- виключено з обліку с.Милове, с.Грицаїв Білопольського району, с.Могильчине Буринського району, с.Білоусівка, с.Хрещикове Середино-Будського району.

 

Тернопільська область

 

- до категорії міст районного значення віднесено смт Ланівці Лановецького району;

- взято на облік с.Трибухівці Гусятинського району.

Харківська область

 

- виключено з облікових даних с.Островське Борівського району.

Херсонська область

- утворено нову Черноморівську сільраду Каховського району;

Хмельницька область

 

- утворено нові сільські ради - Великокужелівська с/р Дунаєвецького району, Вербородинська та Решнівецька с/р Старокостянтинівського району.

 

Черкаська область

 

- утворено нову Королівську сільраду Жашківського району;

- виключено з облікових даних селище Зозулинці, селище Скомороха Монастирищенського району.

 

Чернігівська область

 

- утворено нову Бобруйківську сільраду Козелецького району;

- виключене з облікових даних с. Домотканів, с.Щурівка Новгород-Сіверського району, с.Локотьків, селище Північне Чернігівського району.

 

Київ (міськрада)

 

- утворено нові міські райони - Голосіївський, Деснянський, Оболонський, Святошинський, Соломянський;

- ліквідовані міські райони - Ватутінський, Жовтневий, Залізничний, Ленінградський, Мінський, Московський, Радянський, Старокиївський, Харківський.

 

 

У 2001 році кількість адміністративно-територіальних одиниць в Україні змінилась таким чином:

 

Адміністративно-

Число

Різниця

територіальні одиниці

на 1.01.01 р.

на 5.12.01 р.

(+ , -)

 

 

 

 

Райони

490

490

-

 

 

 

 

Райони в містах

122

118

-4

 

 

 

 

Міста

451

454

+3

 

 

 

 

в т.ч. міста спеціального статусу, республіканського та обласного значення

 

 

173

 

 

174

 

 

+1

 

 

 

 

Селища міського типу

893

890

-3

 

 

 

 

Сільські ради

10263

10272

+9

 

 

 

 

Сільські населені пункти

28651

28621

-30

 

 

 


 

 


 


І.2. Кількість адміністративно-територіальних одиниць

по регіонах на 5 грудня 2001 року

 

 

Райони

Всього міст

у т.ч. міста державного, республі-канського та обласного значення[1]

Райони в містах

Селища міського типу

Сільські Ради

Сільські населені пункти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

490

 

454

 

174

 

118

 

890

 

10272

 

28621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ (міськрада)

-

 

1

 

1

 

10

 

1

 

-

 

-

 

м. Київ

-

 

1

 

1

 

10

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастополь (міськрада)

-

 

2

 

1

 

4

 

1

 

4

 

29

 

м. Севастополь

-

 

1

 

1

 

4

 

1

 

4

 

29

 

м. Інкерман

-

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономна

Республіка Крим

 

14

 

 

16

 

 

11

 

 

3

 

 

56

 

 

243

 

 

956

 

Сімферополь (міськрада)

-

 

1

 

1

 

3

 

4

 

-

 

1

 

Алушта (міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

1

 

5

 

24

 

Армянськ (міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

1

 

3

 

Джанкой

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Євпаторія (міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

3

 

-

 

-

 

Керч

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Красноперекопськ

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Саки

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Судак (міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

1

 

6

 

14

 

Феодосія (міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

5

 

2

 

11

 

Ялта (міськрада)

-

 

2

 

1

 

-

 

21

 

-

 

9

 

Райони:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бахчисарайський

1

 

1

 

-

 

-

 

3

 

15

 

81

 

Білогірський

1

 

1

 

-

 

-

 

1

 

17

 

79

 

Джанкойський

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

26

 

111

 

Кіровський

1

 

1

 

-

 

-

 

1

 

11

 

39

 

Красногвардійський

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

18

 

83

 

Красноперекопський

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

12

 

38

 

Ленінський

1

 

1

 

-

 

-

 

2

 

24

 

68

 

Нижньогірський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

18

 

58

 

Первомайський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

16

 

41

 

Роздольненський

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

10

 

39

 

Сакський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

23

 

81

 

Сімферопольський

1

 

-

 

-

 

-

 

3

 

18

 

104

 

Совєтський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

11

 

39

 

Чорноморський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

10

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька область

27

 

18

 

6

 

3

 

29

 

662

 

1466

 

Вінниця

-

 

1

 

1

 

3

 

-

 

-

 

-

 

Жмеринка

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Козятин (міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Ладижин (міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

3

 

Могилів-Подільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

Хмільник

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Райони:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барський

1

 

1

 

-

 

-

 

1

 

27

 

92

 

Бершадський

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

28

 

44

 

Вінницький

1

 

-

 

-

 

-

 

3

 

29

 

48

 

Гайсинський

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

26

 

62

 

Жмеринський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

28

 

71

 

Іллінецький

1

 

1

 

-

 

-

 

1

 

22

 

52

 

Калинівський

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

28

 

57

 

Козятинський

1

 

-

 

-

 

-

 

3

 

32

 

71

 

Крижопільський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

19

 

44

 

Липовецький

1

 

1

 

-

 

-

 

1

 

25

 

57

 

Літинський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

22

 

61

 

Могилів-Подільський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

27

 

53

 

Мурованокуриловецький

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

24

 

59

 

Немирівський

1

 

1

 

-

 

-

 

2

 

40

 

92

 

Оратівський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

27

 

54

 

Піщанський

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

13

 

27

 

Погребищенський

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

26

 

62

 

Теплицький

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

25

 

47

 

Тиврівський

1

 

1

 

-

 

-

 

2

 

25

 

53

 

Томашпільський

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

22

 

32

 

Тростянецький

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

17

 

36

 

Тульчинський

1

 

1

 

-

 

-

 

2

 

23

 

48

 

Хмільницький

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

30

 

80

 

Чернівецький

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

13

 

39

 

Чечельницький

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

15

 

21

 

Шаргородський

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

31

 

61

 

Ямпільський

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

18

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська область

16

 

11

 

4

 

-

 

22

 

379

 

1053

 

Луцьк

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Володимир-Волинський

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Ковель

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Нововолинськ (міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

1

 

-

 

-

 

Райони:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимир-Волинський

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

20

 

77

 

Горохівський

1

 

2

 

-

 

-

 

2

 

36

 

90

 

Іваничівський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

23

 

58

 

Ківерцівський

1

 

1

 

-

 

-

 

2

 

24

 

72

 

Ковельський

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

28

 

91

 

Камінь-Каширський

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

31

 

64

 

Локачинський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

19

 

53

 

Луцький

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

29

 

82

 

Любешівський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

20

 

46

 

Любомльський

1

 

1

 

-

 

-

 

1

 

22

 

68

 

Маневицький

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

30

 

69

 

Ратнівський

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

22

 

67

 

Рожищенський

1

 

1

 

-

 

-

 

1

 

28

 

66

 

Старовижівський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

19

 

46

 

Турійський

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

20

 

74

 

Шацький

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

8

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

область

22

 

21

 

13

 

18

 

47

 

288

 

1439

 

Дніпропетровськ (міськрада)

-

 

1

 

1

 

8

 

1

 

-

 

-

 

Вільногірськ

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Дніпродзержинськ

(міськрада)

 

-

 

 

1

 

 

1

 

 

3

 

 

1

 

 

-

 

 

1

 

Жовті Води (міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

Кривий Ріг (міськрада)

-

 

2

 

1

 

7

 

1

 

-

 

6

 

Марганець (міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

1

 

-

 

1

 

Нікополь

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Новомосковськ

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Орджонікідзе (міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

2

 

-

 

-

 

Павлоград

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Першотравенськ

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Синельникове

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Тернівка (міськрада)

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

Райони:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апостолівський

1

 

2

 

-

 

-

 

-

 

10

 

37

 

Васильківський

1

 

-

 

-

 

-

 

3

 

10

 

80

 

Верхньодніпровський

1

 

2

 

-

 

-

 

2

 

11

 

65

 

Дніпропетровський

1

 

1

 

-

 

-

 

2

 

14

 

39

 

Криворізький

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

17

 

87

 

Криничанський

1

 

-

 

-

 

-

 

3

 

18

 

110

 

Магдалинівський

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 

21

 

58

 

Межівський

1

 

-

 

-

 

-

 

2

 

9

 

50

 

Нікопольський

1

 

-

<