Miris document ID: 1223899363880
Aanbeveling RecChL(2008)4 van het Comité van Ministers inzake de toepassing van het Europese Handvest voor regionale talen of talen van minderheden door Nederland
Author: Council of Europe
Language: Dutch
Translates: original document
Source: Council of Europe
Date of signature: 2008-7-9
Date of entry into force 2008-7-9
Document number: RecChL(2008)4
Official version: yes
Legally binding: no
Treaty parties: Netherlands

get PDF document