Miris document ID: 1183711041301
Päätöslauselma ResCMN (2007)1 Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevanpuiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa
Author: Council of Europe
Language: Finnish
Source: Council of Europe
Date of signature: 2007-1-31
Date of entry into force 2007-1-31
Document number: ResCMN (2007)1
Official version: yes
Legally binding: no
Treaty parties: Finland

get PDF document