Miris document ID: 1172054475626
INICIJALNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI MEÐUNARODNOG PAKTA O GRAÐANSKIM I POLITICKIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD OD 1994. DO 2004. GODINE
Author: VIJECE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
Language: Serbo-Croatian
Source: VIJECE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
Country: Bosnia and Herzegovina
Consultative organization: United Nations
Date of publication: 2005-6-1
Official version: no

get PDF document