Miris document ID: 1099581751406
ALTERNATIVNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU PRAVA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ za period 1999. – 2004.
Author: Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoc iz Vukovara i Zajednica Srba iz Rijeke
Language: Serbo-Croatian
Translates: original document
Source: Zajednica Srba Rijeka
Country: Croatia
Date of publication: 2004-7
Official version: no

get HTML document