Miris document ID: 1048777348995
Ustavna tu¿ba Istarske ¿upanije, Pazin, Dr¿cevka 3, koju zastupa ¿upan Stevo ¿ufic
Author: Constitutional Court of the Republic of Croatia
Language: Serbo-Croatian
Source: Official Gazette of the Republic of Croatia
Country: Croatia
Category: judgment/decision
Government level: National - State Level
Guiding principle: Podnositeljica ustavne tu¿be smatra da joj je rje¿enjem Upravnog suda, kao i navedenim upravnim aktima, povrijedeno ustavno pravo iz clanka 12. stavka 2. Ustava, prema kojem se u pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinicno pismo u slu¿benu uporabu mo¿e uvesti i drugi jezik te cirilicno ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanim zakonom te ustavno pravo iz clanka 19. stavka 2. Ustava, kojim se zajamcuje sudska kontrola zakonitosti pojedinacnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.
Date of judgement: 2003-1-23
Document number: U-III-322/1999
Official version: yes
Published on: Official Gazette of the Republic of Croatia
Edition number: 21/2003
Legally binding: yes
Subject areas: official language; public use of language
Minority groups: Italians

get HTML document