Miris document ID: 1044895631451
Decision U-I-774/2000 of 20 December 2000 of the Constitutional Court
Author: Constitutional Court of the Republic of Croatia
Language: Serbo-Croatian
Source: Official Gazette of the Republic of Croatia
Country: Croatia
Category: judgment/decision
Government level: National - State Level
Guiding principle: Odbija se zahtjev za ukida­­nje Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ­­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etnickih i nacionalnih zajednica ili ma­­njina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 51/00), odnosno za utvrde­­nje nesuglasnosti postupka ­­nje­gova dono¿e­­nja s Ustavom Republike Hrvatske.
Date of judgement: 2001-1-5
Document number: U-I-774/2000
Official version: yes
Published on: Official Gazette of the Republic of Croatia
Legally binding: yes
Minority groups: all
Related laws: Constitutional Law on Human Rights and Freedoms and the Rights of Ethnic and National Communities or Minorities in the Republic of Croatia

get HTML document