Miris document ID: 1044269682754
Rovinjske deklaracije donesene na 8. Saboru Istarskog demokratskog sabora
Author: Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana - Istrski demokratski zbor (IDS)
Language: Serbo-Croatian
Source: - Dieta democratica istriana - Istrski demokratski zbor (IDS)
Date of publication: 1994-4-23
Minority groups: Italians
Countries: Croatia

get HTML document