Miris document ID: 1042631466235
ODLUKA I RJESENJE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE br. U-I-732/1998Decision and Ruling of the Constitutional Law of the Republic of Croatia No. U-I-732/1998
Author: Constitutional Law of the Republic of Croatia
Language: Serbo-Croatian
Source: Official Gazette of the Republic of Croatia
Country: Croatia
Category: judgment/decision
Government level: National - State Level
Guiding principle: I. Na teme­lju odredbe clanka 36. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), pokrece se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske dijela odredaba clanka 17. stavaka 3. i 4. i clanka 25. Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etnickih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 65/91, 27/92, 34/92 ¿ pro­cisceni tekst, 51/00, 105/00 ¿ procisceni tekst), te se ukidaju:¿ odredba clanka 17. stavka 3. u cijelosti,¿ odredba ?lanka 17. stavka 4. u dijelu koji glasi: »i opoziva«,¿ odredba clanka 25. u dijelu koji glasi: »i opoziva«.II. Ne prihvaca se prijedlog Hrvatske ciste stranke prava, koju predstav­lja predsjednik Ivan Gabelica, za pokreta­nje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredaba cjelokupnog clanka 17. navedenog Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etnickih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u Republici Hrvatskoj.
Date of judgement: 2001-4-20
Official version: yes
Published on: Official Gazette of the Republic of Croatia
Edition number: 36/2001
Legally binding: yes
Minority groups: all
Related laws: Constitutional Law on Human Rights and freedoms and the Rights of Ethnic and National Communities or Minorities in the Republic of Croatia

get HTML document