Miris document ID: 1031586160832
Právna porovnávacia analýza zákona o postavení zahranicných Madarov a Slovákov
Author: Center for Legal Analyses-Kalligram Foundation Gábor Gál, Adriana Lamacková, and Balázs Jarábik
Language: Slovak
Translates: original document
Source: Center for Legal Analyses -Kalligram Foundation
Date of publication: 2002
Minority groups: Hungarians; Slovaks
Countries: Hungary; Slovakia

get MS Word document