Miris document ID: 1026745614485
R E Z O L U T Eper permiresimin e gjendjes dhe te drejtave te komuniteteve etnike ne Republiken e Shqiperise
Author: Qendra e Studimeve Etnike
Language: Albanian
Source: Albanian Helsinki Committee
Country: Albania
Date of reception: 2002
Date of publication: 2002

get MS Word document